Kurumların hedeflerine ulaşırken bilgi teknolojileri altyapılarını daha etkin ve efektif olarak kullanabilmeleri için, IT strateji ve yatırımlarının uygulanmasına ve belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Network, Storage, Server, Desktop, Bilgi Güvenliği gibi IT nin en kritik noktalarında müşterilerimiz için en uygun ve uyumlu teknolojiler önerilmektedir. Toplam sahip olma maliyeti (TCO) ve Yatırım geri dönüşü (ROI) analiz çalışmalarını da içeren bu hizmet, sadece kısa değil, orta vadeli hedefler de gözetilerek hazırlanan rapor ve şablonlardan oluşmaktadır.

Çok geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır, Network-Bilgi Güvenliği altyapılarından, ihtiyaca en uygun cevap ve servis verebilecek DataCenter in seçimine kadar hem altyapılar hem de bu altyapılar üzerinde çalışacak olan uygulama ve servislerin değerlendirilmesi, mümkünse atölye ortamında test edilmesi, uyumluluk durumunun tespit edilmesi gibi uzun soluklu ve detaylı adımlardan oluşmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Global standartlarda;

IT bütçesi hazırlığı ve yönetimi hizmeti.

İş Süreçleri ve İşleyiş Prosedürleri hazırlanması.

Müşterinin global ve yerel ekipleriyle işbirliği içerisinde hareket ederek çalışma planları ve uygulama. Test ve değerlendirme çalışmaları.

Metod ve modeliyle şirket verimlilik ve karlılığına katkı sağlayacak IT projeleri üretmektir.

Helpdesk Operasyonları

HelpDesk fonksiyonu, müşterinin ofisinde veya uzak ofislerinde bulunan çalışanlarına günlük operasyonel IT sorunlarına destek vermektedir.Lokal ve remote kullanıcılar tarafından bildirilen çağrıların karşılanması, helpdesk sistemine kaydının açılması ve ilgili birimlere aktarılmasıyla başlamaktadır. Çağrıların değerlendirilmesi, son kullanıcıyla kontak kurularak problem çözümü ve çözümün uygulanması aşamalarının ardından, detay kayıt ve raporlama adımlarıyla tamamlanmaktadır.

Helpdesk hizmeti kapsamında, müşterilerimizin IT envanterinin güncel halde tutulması ve gelişen teknoloji ve uygulanması hedeflenen projeler için uygunluk ve uyumluluk değerlendirme çalışmaları yapılmakta, bu raporlar müşterilerimize sunulmaktadır.

Data ve Telekom altyapılarının monitor edilerek gerekli ilk bilgilendirme ve çalışmaların yapılması da destek ve bakım hizmetlerimiz kapsamındadır.