Bilgi işlem

IT Danışmanlık (Advisory)      

Kurumların hedeflerine ulaşırken bilgi teknolojileri altyapılarını daha etkin ve efektif olarak kullanabilmeleri  için,  IT strateji ve yatırımlarının uygulanmasına ve belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

Network, Storage, server, desktop, bilgi güvenliği gibi IT nin en kritik noktalarında müşterilerimiz için en uygun ve uyumlu teknolojiler önerilmektedir. Toplam sahip olma maliyeti (TCO ) ve Yatırım geri dönüşü (ROI) analiz çalışmalarını da içeren bu hizmet, sadece kısa değil, orta vadeli hedefler de gözetilerek hazırlanan rapor ve şablonalardan oluşmaktadır.  

Çok geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır, network-bilgi güvenliği altyapılarından, ihtiyaca en uygun cevap ve servis verebilecek DataCenter in seçimine kadar hem altyapılar hem de bu altyapılar üzerinde çalışacak olan uygulama ve servislerin değerlendirilmesi, mümkünse atölye ortamında test edilmesi, uyumluluk durumunun tespit edilmesi gibi uzun soluklu ve detaylı adımlardan oluşmaktadır.
Bu çalışmalar sonusunda Global standartlarda;

  • IT bütçesi hazırlığı ve yönetimi hizmdeti
  • İş Süreçleri ve İşleyiş Prosedürleri hazırlanması.
  • Müşterinin global ve yerel ekipleriyle işbirliği içerisinde hareket ederek çalışma planları ve uygulama.
  • Test ve degerlendirme çalışmaları

Metod ve modeliyle şirket verimlilik ve karlılığına katkı sağlayacak IT projeleri üretmektir.